Vánočně

Jeruzaléme, vzešlo tvé světlo, Hospodinova velebnost zazáří nad tebou.
Uvidíš radost, která k tobě přichází od tvého Boha.
Požehnané vánoční dny přejeme a pamatujeme v modlitbě na vás i na vaše blízké.
vaše sestry karmelitky

Zanechte komentář