Archiv rubriky ‘Biblická zamyšlení’

Sv. Václav

28. 9. 2011 v 09.07

„Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.“

1 Jan 3,14

(z liturgie prvních nešpor dnešní slavnosti)

Bílá sobota

23. 4. 2011 v 11.01

… z milosrdné lásky našeho Boha,
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Zachariášovo kantikum

Svatá Tvář

Svatá tvář (Vatikán, kaple sv. Matyldy)

Pátek Svatého týdne

22. 4. 2011 v 07.41
Polidoro da Caravaggio, Křížová cesta (1534)

A nemůže se najíti
tak těžká lidská vina,
by ji nemohla shladiti
Kristova krev nevinná.

z hymnu velkopátečních ranních chval

Polidoro da Caravaggio, Křížová cesta (1534)

Čtvrtek Svatého týdne

21. 4. 2011 v 07.30

Kristus je ten, který v mnoha mnoho vytrpěl: v Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány nohy, v Jakubovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit,…

z velikonoční homilie Melitona ze Sard

Francisco Zurbarán, Agnus Dei

Francisco Zurbarán, Agnus Dei

Středa Svatého týdne

20. 4. 2011 v 08.03

On nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi.

z modlitby uprostřed dne

Quentin Massys, Ecce homo (1515)

Quentin Massys, Ecce homo (1515)

Úterý Svatého týdne

19. 4. 2011 v 21.18

Mějme oči upřeny na Ježíše. (Žid 12,2)

Joachim Beuckelauer, Ecce homo (1566)

Joachim Beuckelauer, Ecce homo (1566)

Pondělí Svatého týdne

18. 4. 2011 v 09.10

Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci,
když den co den slyším: „Kde je tvůj Bůh?“

žalm 42

mistr-posvatne-krve_ecce-homo_stred

Mistr Posvátné krve: Ecce homo (detail), 16.stol.

Květná neděle

17. 4. 2011 v 16.44

strigel-bernhart_kristus-podpira-matku

„Jeho rány nás uzdravily.“

1Pt 2,24

Osten satanův

30. 1. 2008 v 12.26

Libuše Prečová

Při čtení Bible mě občas napadají otázky v souvislosti s běžným životem jak ho žijí já, nebo druzí. Mám ráda svatého Jana od Kříže a při četbě jeho knih a mé snaze je pochopit jsem často obdivovala jeho výklad pasáží z Bible.
Svatý Pavel ve druhém listu Korintským (12,7) říká: „A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.“ Pokračování »

O síle víry

7. 10. 2007 v 14.52

Poznámky k biblickým čtením z liturgie pro dvacátou sedmou neděli v mezidobí

Ústředním tématem dnešních čtení se zdá být víra: počátek evangelního čtení, právě tak jako prorok Habakuk, nás odkazují právě na ni. Nejde ovšem o cosi pouze hluboce niterného a skrytého v srdci člověka: víra se projevuje ve dvou základních postojích, svědectví a službě. Pokračování »