Archiv rubriky ‘Poezie a příbuzná tvorba’

Kontakt (autorský večer)

2. 11. 2022 000 10.09

Screen Shot 2022-11-02 at 10.09.58

Srdečně zveme na další z řady oblíbených autorských večerů, v pondělí 5.12. ve 20h.  Tentokrát bude všechny mimořádné hosty a jejich jednotlivé výstupy provázet téma KONTAKT.  Před vlastním autorským večerem budeme od 19h slavit eucharistii.

I Z TEBE BUDE HERETIK

8. 12. 2019 000 20.43

DSC03833V pondělí 16.prosince po pravidelné eucharistii, která začíná v 19h, bude hostem večera Barbora Čiháková, která si zvolil téma I z tebe bude heretik: několik poznámek ke vztahu teologie a poezie.

Poezie a teologie. Básník jako věštec, historik, učitel, vědec, teolog i lhář. Aneb co je to poezie a proč člověka doprovází a jaký je její vztah k teologii? Skutečně spolu nějak souvisí nebo je to jenom konstrukt? Přednáška se vrací zpátky v čase a ukazuje, čím je básnické slovo a jak na něj reagovali někteří učenci i teologové. Již nyní lze prozradit, že šlo stovky let všechno jednoduše a snadno – pak se objevil Dante. Jak naznačuje anotace, nelze zaručit, že budou problematické otázky zcela zodpovězeny, lze však s jistotou konstatovat, že se objeví nové.

 

Autorský večer: Skutečnost

20. 1. 2019 000 11.02

Plakátek_SkutečnostSrdečně zveme na další z řady oblíbených autorských večerů, v pondělí 25.3. 2019 ve 20h. Tentokrát bude všechny mimořádné hosty a jejich jednotlivé výstupy provázet téma SKUTEČNOST. Před vlastním autorským večerem budeme od 19h slavit eucharistii. Těšíme se na vás! sestry a spolupořádající

Irenka a veliký strom

16. 6. 2014 000 17.21

project_image_1398759802484_600x400Z autorských večerů, soirée, samostatných výstav u nás na Karmelu, cest do Luké a jiných příležitostí jsme měli možnost poznat tvorbu Ivy Folajtárové. Rádi bychom ji podpořili, a proto i na našich stránkách upozorňujeme na možnost prakticky napomoci vydání její knížky, která tak trochu souvisí s naší sestrou Irenou. Viz tadyhle:

https://www.hithit.com/cs/project/552/pohadkovy-pribeh-irenka-a-veliky-strom

Snad ze všech věcí…

2. 8. 2011 000 18.48

Rainer Maria Rilke

Snad ze všech věcí zve to k uchopení
a z každé změny zní to: Vzpomínej!
Den, jímž jsme cize šli a bez ozvěny,
dar zítra nachystá a dá nám jej.

Pokračování »

Modlitba

4. 11. 2010 000 20.10

Bohuslav Reynek

Můj Bože,
Který dechem svým jsi život nalil do žil Adamova těla.
Který dechem po obloze rozptýlil jsi hvězdy jako na pasece vlhké jahody.
Dechem vody zahnal do moří a řek a tvrdou zemi vytvořil, i zemi, která něžna jest a oblečena trávníky:
Hle, kterak mlhami jsem spjat a svírán.
Kterak v nejistotách bloudím jak loď ztroskotaná.
Těžký, spoutaný, na půdě nejisté, že nedovedu zpívati ni zatančiti ku Tvé slávě!

Pokračování »

Jak malé jsou věci

19. 12. 2008 000 09.06

Rainer Maria Rilke

Jak malé jsou věci, které si vybíráme za protivníky.
Co proti nám bojuje, je tak veliké!
Kéž bychom se dokázali nechat přemoci,
jako je příroda přemáhána velkou bouří. Pokračování »

Nová poezie

30. 7. 2008 000 17.45

dneškem přibývá do rubriky Poezie a příbuzná tvorba. Její autorkou je Nea Brkič.
Ke stažení ve formátu pdr ji naleznete zde: Nea Brkic_Basne

„Výkřik zraněné duše“

22. 5. 2008 000 14.38

Varování: Následující text jsem napsala jedno odpoledne před osmi měsíci ve stavu těžké deprese. Teď se mi mnohé z toho zdá přinejmenším přehnané, ale tehdy jsem každičké slovo myslela zcela upřímně. Kdo chce povznést své nitro, prosím, raději nečíst. Přesto věřím, že někomu mohou být následují řádky prospěšné… Jen v zájmu zachování duševního zdraví nebrat přespříliš vážně.

(pro větší autentičnost neupravené)

Jsme vinni. Bylo by příliš naivní domnívat se, že ne. Snad se skutečně už rodíme s oním pocitem v prsou. Byli jsme bezohledně vrženi do světa, přitakali jsme tomu a možná, že už v tom je naše vina. Ale pokud se vzepřeme a rozhodneme se říct „ne“, „vrátit vstupenku“, proviňujeme se znovu. To je realita. Snažíme se najít berličky, o něž se dá opřít, abychom zakryli tu hrůzu. Strach z absolutna. Ze světa, který nemáme v rukou. A pokud se uchýlíme k Bohu, abychom nalezli jistotu a smysl ve svém utrpení, proviňujeme se znovu. Přijímáme pak krev, jež za nás byla obětována a stáváme se spolupachateli. Nietzsche měl pravdu. Zabili jsme Boha. Neustále Ho zabíjíme a je jedno, zda přijmeme či zavrhneme Slovo. V obou případech jsme bohovrahy. Vykoupila by nás jen naše nevina. Ale nevinní neexistují a každé další provinění zaráží hřebíky hlouběji do těla. Jsme tak vězňové vydaní na milost a doufající v milost, jíž však nejsme hodni. Neboť milost ze své podstaty vylučuje spravedlnost. A spravedlnost je ona ctnost, o niž bychom měli usilovat.
Pokračování »

Ještě k samotě

20. 5. 2008 000 14.25

Hraniční čas

Otevírá svou náruč
Chystá se ke spánku
Ale brání mu v tom zrnko písku
Bledost půlnoci…

Komu odpovídá?
Beztvarému snu
Či pohádce bez konce…?

Průzračná kapka se slanou chutí slz
Je radost
Tichá vzpomínka
Na vzdálené vzdechy…

Myšlenka pláče
Pokaždé, když chce uchopit minulost
Dech sladce vzlyká
Setřásajíc pachuť hořkosti…

(20. 5. 2008; 0:28)
Pokračování »