Archiv rubriky ‘Modlitby’

Nejen chlebem živ je člověk

26. 2. 2020 000 21.40

DSC03831Po pravidelné eucharistii, která začíná v 19h nabízíme v postní době krom setkání sérii krátkých podnětů:

2.3. večer s modlitbou Ježíšovou (slovo a ticho)

9.3. večer s motivem „Hledám tvou tvář“ (obraz)

16.3. večer s lectio divina (Boží slovo v bibli)

23.3. speciální host večera: Pavel Klusák (hudba)

30.3. obnova časných slibů sestry Marty od Božího Slova

Eucharistie na Karmelu

8. 3. 2019 000 10.02

20190308_093611 pondělí 11. března zveme k nám na Karmel na slavení eucharistie se začátkem tradičně v 19h, předsedat bude P. Marek Orko Vácha Ph. D.

Budeme se na vás těšit,

vaše sestry

Večerní modlitba z Ghany

16. 5. 2012 000 17.25

Přikryj mě nocí.
Rozprostři svou milost námi,
jak jsi to přislíbil.
Tvá zaslíbení jsou hojnější
než hvězdy na nebi.
Tvá milost je hlubší než noc.
Ochlazuje se.
Noc této země
přichází s dechem smrti,
Přichází noc, přijde i konec.
Přijdeš ty, na kterého čekáme
dnem i nocí.

 

Pokračování »

Modlitby tohoto věku

9. 2. 2012 000 14.23

Erich Przyvara

Bože, nedokážeme pochopit, kde je tvoje láska, nedokážeme pochopit, kde je naše láska; neboť to, co vnímáme, co víme, co vidíme, není nic než chladná poušť, nic než ruiny v prachu a popelu, nic než nevýslovná ostuda, v níž chřadneme. Nevíme, nechápeme, nevnímáme, jak by to mohla být Tvoje láska; nevíme, nechápeme, kam se dostala Tvoje láska, která přece vešla do tohoto světa, která přece žije mezi námi ve svatostánku, která přece plane v Duchu Svatém, jenž byl vylit do našich srdcí. Pokračování »

Provázej mne, vlídné Světlo

12. 6. 2011 000 15.33

John Henry Newman

Provázej mne, vlídné Světlo,
tmou, která mne svírá –
ty mne provázej!
Noc temná je, domov vzdálený,
však ty mne provázej!
Veď mé kroky,
já neprosím, abych viděl do dálav –
osviť však první krok.
Dřív nebylo to,
dřív neprosil jsem tě o doprovod.
Rád měl jsem v rukou své volby
a cest svých běh.
Avšak nyní – ty mne provázej.
Rád měl jsem oslnivé dny,
však se strachem vládla jim pýcha –
ta léta jsou pryč.
Tvá moc již dlouho mi žehná
a vím, že stále mne provází
přes mé pustiny, močály,
řeky i útesy,
až dokud noc nepomine.
Než k ránu spatřím úsměv andělů,
které jsem kdysi miloval
a na chvíli ztratil.

Pokračování »

Modlitba

4. 11. 2010 000 20.10

Bohuslav Reynek

Můj Bože,
Který dechem svým jsi život nalil do žil Adamova těla.
Který dechem po obloze rozptýlil jsi hvězdy jako na pasece vlhké jahody.
Dechem vody zahnal do moří a řek a tvrdou zemi vytvořil, i zemi, která něžna jest a oblečena trávníky:
Hle, kterak mlhami jsem spjat a svírán.
Kterak v nejistotách bloudím jak loď ztroskotaná.
Těžký, spoutaný, na půdě nejisté, že nedovedu zpívati ni zatančiti ku Tvé slávě!

Pokračování »

Domov

22. 3. 2009 000 21.49

Vladimír Holan

Mučíš se, komu přisoudit vítězství,
zda hmotnosti či nehmotnosti duše,
a zatím cítíš, jak jsi sám,
oddělen němou stranou dveří od svých drahých…

Trvá to celé noce až k jednomu ránu,
kdy tvoje ještě ne tříletá dcerka
už dosáhne na kliku a otevře…
Jak to hřeje, jak to hřeje, vždyť opravdu
anděl znamená poselství…

Naše úzkosti

16. 3. 2009 000 09.51

Jaké by to bylo,
kdyby před Boží tvář dospělo jen ticho našich vnitřních úzkostí,
bez našeho hlasitého naříkání?
Je to vůbec možné, když právě nářek je hlasem našich úzkostí?
Proto se dále říká: „nechť před tebou není skryt můj nářek“.
Před tebou, Bože, skryt není,
avšak mnoho lidí ho neslyší.
Někdy se zdá, že pokorný služebník říká:
„Ať před tebou není skryt můj nářek“
a jindy se usmívá –
pohasla snad touha jeho nitra?
Dokud toužíme, naříkáme,
ne vždy náš hlas dolehne k uším druhého člověka,
nikdy však nezůstane nevyslechnut Bohem.

sv. Augustin

Filmový festival Angelus

26. 2. 2009 000 20.12

V rámci mezinárodního studentského filmového festivalu Angelus lze v pátek 6. března 2009 ve 20hod v kině Světozor shlédnout film Zemřít v Jeruzalémě s následnou diskusí s režisérkou, producenty a profesorem Lubošem Kropáčkem, naším předním arabistou.

V pondělí 9. března 2009 v 19 hod ve Velkém sále Městské knihovny, Mariánské nám.1, Praha 1 pak bude následovat Angelus Awards – Přehlídka krátkých studentských filmů, které letos získaly ocenění na festivalu Angelus. Hosty večera budou: známý polský režisér Krzystof Zanussi, americký producent Ralf Winter, a český režisér Jiří Zelenka.

Podrobnosti o akci najdete v pozvánce: kinematografie-a-konflikt, nebo na www.angelus.uvadi.cz

Modlitba po přijímání

26. 11. 2008 000 19.06

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji tvou přítomnost, abych na tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji tvou sílu, abych nepadal tak často.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť ty jsi můj život a bez tebe mi chybí horlivost.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť tys mé světlo a bez tebe se topím v temnotách.
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel tvůj hlas a následoval tě.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť toužím velmi tě milovat a vždy být ve tvé společnosti.
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych ti byl věrný.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro tebe místem útěchy a hnízdem lásky. Pokračování »