Archiv rubriky ‘Biblická zamyšlení’

Sv. Václav

28. 9. 2011 000 09.07

„Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.“

1 Jan 3,14

(z liturgie prvních nešpor dnešní slavnosti)

Bílá sobota

23. 4. 2011 000 11.01

… z milosrdné lásky našeho Boha,
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Zachariášovo kantikum

Svatá Tvář

Svatá tvář (Vatikán, kaple sv. Matyldy)

Pátek Svatého týdne

22. 4. 2011 000 07.41
Polidoro da Caravaggio, Křížová cesta (1534)

A nemůže se najíti
tak těžká lidská vina,
by ji nemohla shladiti
Kristova krev nevinná.

z hymnu velkopátečních ranních chval

Polidoro da Caravaggio, Křížová cesta (1534)

Čtvrtek Svatého týdne

21. 4. 2011 000 07.30

Kristus je ten, který v mnoha mnoho vytrpěl: v Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány nohy, v Jakubovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit,…

z velikonoční homilie Melitona ze Sard

Francisco Zurbarán, Agnus Dei

Francisco Zurbarán, Agnus Dei

Středa Svatého týdne

20. 4. 2011 000 08.03

On nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi.

z modlitby uprostřed dne

Quentin Massys, Ecce homo (1515)

Quentin Massys, Ecce homo (1515)

Úterý Svatého týdne

19. 4. 2011 000 21.18

Mějme oči upřeny na Ježíše. (Žid 12,2)

Joachim Beuckelauer, Ecce homo (1566)

Joachim Beuckelauer, Ecce homo (1566)

Pondělí Svatého týdne

18. 4. 2011 000 09.10

Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci,
když den co den slyším: „Kde je tvůj Bůh?“

žalm 42

mistr-posvatne-krve_ecce-homo_stred

Mistr Posvátné krve: Ecce homo (detail), 16.stol.

Květná neděle

17. 4. 2011 000 16.44

strigel-bernhart_kristus-podpira-matku

„Jeho rány nás uzdravily.“

1Pt 2,24

Osten satanův

30. 1. 2008 000 12.26

Libuše Prečová

Při čtení Bible mě občas napadají otázky v souvislosti s běžným životem jak ho žijí já, nebo druzí. Mám ráda svatého Jana od Kříže a při četbě jeho knih a mé snaze je pochopit jsem často obdivovala jeho výklad pasáží z Bible.
Svatý Pavel ve druhém listu Korintským (12,7) říká: „A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.“ Pokračování »

O síle víry

7. 10. 2007 000 14.52

Poznámky k biblickým čtením z liturgie pro dvacátou sedmou neděli v mezidobí

Ústředním tématem dnešních čtení se zdá být víra: počátek evangelního čtení, právě tak jako prorok Habakuk, nás odkazují právě na ni. Nejde ovšem o cosi pouze hluboce niterného a skrytého v srdci člověka: víra se projevuje ve dvou základních postojích, svědectví a službě. Pokračování »