Archiv rubriky ‘Duchovní doprovázení’

Najít svou cestu II

5. 11. 2022 000 10.07
WhatsApp Image 2022-09-03 at 14.37.49Druhé setkání z cyklu pro mladé ženy, které hledají směr své životní cesty. Zaměříme se na různé druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křehkosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Důležitou součástí je téma modlitby a jejích možností, včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.
K víkendu je možné se připojit i bez předchozí účasti na prvním setkání. Podmínkou je však alespoň jeden osobní rozhovor předem. Bližší informace a přihlášky na karmelitky(zavináč)gmail.com

Kurz 247: Mezi duší a Duchem XXL

20. 2. 2018 000 17.18

images20.-24. 6. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Pernink (Krušné hory)
Rekolekce věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami, které nás podporují a vedou. Nezbytnou součástí bude pobyt v přírodě, silencium, meditace a modlitba. Doprovází psychotereapeut Michal Petr a sestra Denisa Červenková, CSTF. Cena: 4250 Kč. Přihlášky směřujte na obvyklou exerciční adresu meditace@gmail.com
Podmínky účasti:
• absolvovat Víkend mezi duší a Duchem I.
• znát svůj ennea-typ
• být ochoten a schopen intenzivní práce.

Samota

6. 2. 2014 000 10.02

Když se abba Longin toužil vzdálit od lidí, namítal abba Lukij: „Nedosáhneš-li správného postoje při přebývání mezi lidmi, pak je nemůžeš získat životem v osamocení.“

Malý mnich

11. 4. 2013 000 22.16

Madeleine Delbrêl

O krizích
Ignoruj je – budou tě ignorovat.

O modlitbě
Pamatuj, že modlitba je tu proto, aby se člověk stával dobrým a ne proto, aby mu v tom bránila. (V den, kdy ho museli všude hledat a našli v kostele.)

O snášení
Nes, nikoli snášej. (V den, kdy jeho bratři byli právě tak nesnesitelní, jako on sám.) Pokračování »

Uspořádat si život

4. 4. 2013 000 14.38

Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kdo rozlišují povolání (zasvěcený život, manželství, kněžství). Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením (je vhodné mít předchozí zkušenost s vícedenními rekolekcemi).

Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (zda rozlišujete povolání, nebo máte jiné důvody). Exercicie se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně. Pokračování »

Sláva, závist a pýcha v duchovním životě

25. 1. 2012 000 21.36

A. Grün

Na duchovní rovině  spatřuje Evagrius u člověka tři nebezpečné tendence: považovat sám sebe za střed (toužit po slávě), srovnávat se s ostatními (závidět) a povyšovat se nad druhé (být pyšný). Místo abychom zůstávali sami u sebe a zabývali se sebou, krouží náš duch  okolo ostatních.

Toužíme-li po slávě, definujeme svou identitu na základě názorů jiných lidí. Touha po uznání má podle Evagria opodstatnění u mladých mnichů. Vede je k disciplíně a překonávání překážek na duchovní cestě. I nás starší může motivovat k tomu, abychom vytrvale dál pracovali. Bude nás v životě stále doprovázet, rozhodující je však nenechat se jí ovládnout. Kdyby nás naše touha po slávě ovládla, zajímalo by nás především to, zda nás ostatní obdivují a váží si nás. Pokračování »

Růst v oblasti mezilidských vztahů

26. 11. 2011 000 19.02

Naše mezilidské vztahy získávají na kvalitě do té míry, nakolik se v nich odráží Ježíšovo jednání, prožívání a postoje.

 

Zkušenost v oblasti mezilidských vztahů představuje jednu ze základních rovin definice psychické zralosti určité osoby a zároveň nám ukazují její pokrok ve schopnosti milovat, což je podstatou svatosti.[1] Je tedy jasné, že způsob, jak prožíváme mezilidské vztahy může být dobrým podnětem pro každodenní zpytování svědomí a jeden z důležitých prvků, které nám pomáhají poměřovat náš duchovní pokrok. Pokračování »

Poznat vlastní nicotu

10. 7. 2011 000 21.15

Thomas Merton

Co znamená poznat a pociťovat svou vlastní „nicotu“?
Nestačí se s nelibostí odvracet od svých iluzí, chyb a omylů, oddělit se od nich, jako by jich nebylo, a jako bych já sám byl někdo jiný. Tento způsob sebepopření je pouze horší druh iluze, je to strojená pokora, která tvrzením „já nejsem nic“ říká ve skutečnosti „toužím po tom, abych nebyl to, co jsem“.
Pokračování »

Neřesti starých mnichů

1. 6. 2011 000 08.58

ventura-a-mnisi V pondělí 13. června po pravidelné eucharistii, která začíná v 19h, bude naším hostem patrolog Václav Ventura. Tématem večera bude boj s neřestmi podle pouštních otců, zvláštní pozornost budeme věnovat duchovnímu nechutenství (akédii).

Rekolekce pro maminky s malými dětmi

8. 5. 2011 000 14.19

p1060986-small Ve čtvrtek 19. května 2011 od cca 10.30h se na Karmelu Edith Steinové budou konat exercicie pro maminky s malými dětmi. Končí se mší v 17:30, na kterou zveme i tatínky. Doprovází Petr Blecha OCD.