Archiv rubriky ‘Biblická zamyšlení’

Druhá neděle velikonoční

15. 4. 2007 000 15.41

V dnešním evangeliu (srv. J 20, 19-31) se prolíná hned několik témat: pokoj vzkříšeného Krista, Duch darovaný učeníkům, téma nedělního dne – dnešní evangelium ovšem podobně jako úryvky, které budeme číst o příštích nedělích chce také zdůraznit, že se tu počíná cosi zcela nového. Pokračování »

Cesta na horu

4. 3. 2007 000 13.18

malá meditace o proměnách Krista

Na hoře Tábor Ježíš ukazuje svou slávu nejbližším učedníkům, kteří jeho sdělení docela nepochopili a přáli si tam zůstat. V modlitbě jim ukázal, jaké bude lidské tělo, až v něm zavládne Boží sláva. Nezaslechli už ovšem, že s Mojžíšem a Eliášem vlastně rozmlouvají o kříži a o smrti. Pak teprve přijde skutečné proměnění: bude jako červ, nepodobný člověku, úplně ponížený, pro naše hříchy. A tehdy nastane se vzkříšením další proměna jeho těla. Pokračování »

Milujte svojho nepriateľa?

19. 2. 2007 000 11.27

Ježišova „reč o láske k nepriateľom“ znie veľmi nepopulárne. Želá si Ježiš človeka, ktorý si s úsmevom na tvári nechá ubližovať, pretože „má milovať nepriateľa“? Iste nie! Ježiš sa obracia na zranených, ale nevyzýva ich k tomu, aby vo svojom zranení pasívne pretrvávali. Často nemôžeme ovplyvniť to, ak sa nám koná nejaké bezprávie. Ak nás niekto preklína, ubližuje nám telesne či duševne, podrobuje nás citovému vydieraniu… Môžeme ale ovplyvniť to, či budeme sledovať vzory správania, ktoré z nás spravia obete. Toto je Ježišova rada: nenechať sa utvárať a určovať bezprávím, ktoré sa na nás deje. Prestať reagovať a začať slobodne konať.

Pokračování »